Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

1% na Diakonie KER

Jubileuszowy koncert Zelowskich Dzwonków

Polecamy Jednota 1/2024

                          W JEDNOCIE nr 1/2024 m.in.:     Chrystus musi cierpi…

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie powstała w 1983 roku. W tym małym wówczas mieście zaczęli się osiedlać ewangelicy z pobliskich parafii – z Kucowa (dziś Kleszczowa) i Zelowa, gdyż na terenie Bełchatowa powstawał wielki Kombinat Węglowo-Energetyczny. Dla tego rejonu była to swoista rewolucja. Okoliczne wsie, także te, w których mieszkali ewangelicy, ulegały stopniowej likwidacji. Zamieszkali w nich rolnicy mogli teraz znaleźć pracę w przemyśle. Mieli ją przede wszystkim ci, którzy wcześniej czy później musieliby opuścić przejmowane przez kopalnię tereny. Osiedlający się w Bełchatowie ludzie, którzy znaleźli zatrudnienie w kombinacie, otrzymywali równocześnie mieszkanie w tym mieście.

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, obserwując tę nową sytuację, w porozumieniu ze współwyznawcami, którzy już osiedlili się w Bełchatowie, podjął decyzję o utworzeniu w tym mieście parafii. Początkowo jej członkowie spotykali się na nabożeństwach w domach prywatnych i byli obsługiwani przez duchownego z Zelowa. W związku z migracją ludności liczba bełchatowskich parafian zwiększała się z roku na rok. W Bełchatowie osiedlali się nasi współwyznawcy z parafii Kuców-Kleszczów oraz młodzi mieszkańcy Zelowa.

W 1985 roku, dzięki subwencji Gustaw Adolf Werk, parafia zakupiła dom w centrum miasta, w którym po przeprowadzeniu generalnego remontu mieści się obecnie kaplica, mała salka katechetyczna, kancelaria i mieszkanie duchownego.

Uroczyste otwarcie ośrodka parafialnego nastąpiło w 1988 roku. Od roku 1986 pracuje tu ks. Marek Izdebski. Obecnie parafia liczy ponad 150 członków, wśród których przeważają ludzie młodzi. Luteranie, mieszkający w Bełchatowie, są otoczeni opieką duszpasterską przez nasz zbór. Regularnie odbywają się nabożeństwa, lekcje religii (w 4 grupach), spotkania młodzieży, a także godziny biblijne oraz bibliodrama. Dzieci uczestniczą w różnych akcjach ogólnokościelnych – kursach katechetycznych, zimowiskach, a młodzież w obozach. W 1995 roku rozpoczęła działalność szkółka niedzielna. Zajęcia odbywają się równolegle z nabożeństwem.

Nasz zbór utrzymuje dobre kontakty ekumeniczne ze wszystkimi parafiami rzymsko-katolickimi w mieście. Od 1989 roku odbywamy wspólne nabożeństwa w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Przed kilkunastu laty zmieniła się rzeczywistość w naszym kraju. Stanęliśmy wobec nowych wyzwań. Przed naszym Kościołem otworzyły się nowe możliwości działania, którym staramy się sprostać. Wymaga to jednak nowego myślenia o Kościele, częstokroć zmiany utartych przyzwyczajeń, wyjścia poza obręb przyjętych dotąd rozwiązań i ustalonych schematów. Trzeba nam dziś zastanowić się nad tym, co zmienić, co wprowadzić nowego, jak wyjść szerzej ze Słowem o wierze do współczesnego człowieka, jak mu pomóc w obliczu różnych zagrożeń i lęków. W naszej parafii poważnie nad tym myślimy, czego wyrazem była uchwała Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru, dotycząca budowy nie tylko nowego kościoła.

Swoim zaangażowaniem oraz licznymi kontaktami z niemieckimi politykami, ks. Lothar Knoch w znacznej mierze przyczynił się do tego, że latem 1997 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o przyznaniu dotacji na budowę nowego obiektu. Obok FWPN pomoc materialną przekazały: Gustaw Adolf Werk, Akcja „Höffnung für Osteuropa”, Kościół Ewangelicki z Westfalii, Kościół Prezbiteriański USA, Rada Miasta Bełchatowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Budowa rozpoczęła się zimą 1998 roku i trwała prawie dwa lata. Uroczyste otwarcie nowego ośrodka nastąpiło 22 października 1999 roku. W nowym budynku znalazły dla siebie miejsce trzy podmioty: parafia ewangelicko-reformowana z kaplicą, gdzie o 9.30 odbywają się niedzielne nabożeństwa, Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości i Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, który działał w ramach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Obecnie pomieszczenia zostały wypożyczone MOPS.Parafia Ewangelicko-Reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei l
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89

PKOBP Oddział 1 w Bełchatowie

74 1020 3958 0000 9702 0070 1490


Kolegium Kościelne:

Prezes Kolegium – KAROL MATYS
Z-ca prezesa – WŁADYSŁAW GOLA

Członkowie:

Ks. proboszcz MAREK IZDEBSKI
ZENON DUBIELCZYK
JOANNA DUDZIC
MIROSŁAW JANCYK
JAROSŁAW NIEWIECZERZAŁ

Komisja Rewizyjna:

AGNIESZKA GOLA- WOŹNIAK
ANETA JANCYK-KRUK
WANDA NIEWIECZERZAŁ

Delegaci na Synod:

JOANNA DUDZIC
WANDA NIEWIECZERZAŁ

Z-cy Delegatów:

WŁADYSŁAW GOLA
JAROSŁAW NIEWIECZERZAŁ

                                                                                                                                                                                                                                                        Ks. Marek Izdebski

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30